Exàmens amb solucions

Un dels servicis més sol·licitats pels alumnes és la possibilitat de consultar i rebre les solucions dels exàmens oficials de la JQCV i de la cieaCOVA, quan els fan en línia, amb comentaris i explicacions, no sols de les respostes correctes, sinó de les incorrectes i d’altres solucions possibles.

Després de 5 anys,  més 17.000 exercicis publicats i més de 300 qüestionaris, en ValenLínia posem en marxa este servei. Ara podreu visualitzar durant les solucions comentades dels exàmens oficials a través d’un enllaç que trobaràs en cada examen quan hi accediu a través de ValenMàtic  o del menú desplegable ‘Proves oficials’. (Trobareu el símbol  al costat de cada examen.)


La informació addicional per a cada pregunta i opció (a, b, c) es presenta 1) en forma d’enllaços externs a diccionaris, enciclopèdies i altres recursos i 2) en forma d’enllaços a més de 100 fitxes de gramàtica pròpies.

Ací en teniu una mostra: Prova C2 cieaCOVA 2016 Diagnòstica amb solucions comentadesNova secció: Ordena text

Bon dia,
Amb vista a preparar els nous models d’examens (JQCV, cieaCOVA i EOI), hem incorporat un nou model d’exercicis. Hem agarrat textos de la part de Comprensió Lectora d’examens passats de la JQCV, els hem fragmentat en paràgrafs i heu d’endevinar-ne l’ordre lògic. Esperem que vos aprofiten.
Recordeu que podeu deixar comentaris en cada entrada, en el Fòrum i en Twitter i Facebook. Qualsevol suggeriment serà ben rebut.

Rafa Ferrando