Lèxic: Fruita

5 thoughts on “Lèxic: Fruita

  1. La resposta te que ser en singular? Perque a vegades el dibuix es en singular i a vegades en plural, però si fique la resposta en plural me díu incorrecta i díu que la correcta sería en singular.

Deixa un comentari