Noves Rúbriques

Les rúbriques C1 i C2 de la JQCV per a corregir les intervencions orals ja estan implementades en la plataforma. A partir d’ara, quan feu la prova a classe o per Skype, vos apareixerà al vostre quadern, a banda dels comentaris de text habituals, la rúbrica amb la vostra qualificació acompanyada de comentaris d’àudio.

Rúbrica JQCV C1 Intervenció oral - Sheet1

Rúbrica JQCV C2 Intervenció oral - Sheet1

 

Deixa un comentari