Pollastre ‘en’ o ‘amb’ creïlles?

Bon dia:

Continuem amb la sèrie Preposicions. Les preposicions àtones ‘en’ i ‘amb’ es confonen en l’escriptura perquè, tant en els dialectes apitxats com en els no apitxats, es pronuncien pràcticament igual: /en/ i /an/ respectivament. El fet que siguen àtones, a més, fa que en la parla relaxada tendisquen a desaparéixer entre paraules de més entitat (noms, verbs, adjectius, pronoms, adverbis…) i que, en la pràctica, només en pronunciem la consonant /n/ o /m/: pollastre’n’creïlles, vine’m’mi, l’he vist’n’València…, tal com s’esdevé en anglés amb la conjunció ‘and’: rock’n’roll, fish’n’chips

EN i AMB

Chicken_sombrero

Deixa un comentari