Recursos

Ací teniu informació sobre les proves oficials, dossiers de lectures, temes de redaccions, fitxes de gramàtica, unitats didàctiques…

 

Junta Qualificadora

2018

2009-2017

C2

Programa

Estructura

Model (2017)

Programa i estructura

Criteris correcció

Redaccions. Llista de temes

Lectures de la prova oral

C1

Programa

Estructura

Model (2017)

Programa i estructura

Criteris Correcció

Redaccions. Llista de temes

Lectures de la prova oral

B2

Programa

Estructura

Model (2017)

B1

Programa

Estructura

Model (2017)

Programa i estructura

Criteris correcció

Redaccions. Llista de temes

A2

Programa

Estructura

Model (2017)

Programa i estructura

Criteris correcció

A1

Programa

Estructura

Model 2017

 

Correcció  de textos
Capacitació tècnica

Criteris de correcció

Llenguatge administratiu

Capacitació tècnica

Criteris de correcció

Llenguatge dels mitjans de comunicació

Capacitació tècnica

Criteris de correcció


cieaCOVA

Criteris 2016

C2

Programa i estructura Situacions comunicatives

Redaccions. Llista de temes

C1

Programa i estructura

Situacions comunicatives

Redaccions. Llista de temes

Lectures de la prova oral

B2

Programa i estructura

B1

Programa i estructura

A2

Programa i estructura

 


Fitxes de gramàtica

Diftong i hiat: combinacions vocàliques

res / gens

Expressió de l'obligació

Expressions que signifiquen dissimular, desatendre, indiferència, eludir

Expressió de la probabilitat

Funcions de la dièresi

 

Deixa un comentari