Solucions comentades

Un dels serveis més demandats pels alumnes és la possibilitat de consultar i rebre les solucions dels exàmens oficials de la JQCV i de la cieaCOVA, quan els fan en línia, amb comentaris i explicacions, no sols de les respostes correctes, sinó de les incorrectes i d’altres solucions possibles.

Després de 5 anys,  quasi 17.000 exercicis publicats i més de 300 qüestionaris, en ValenLínia posem en marxa este servei. Podeu visualitzar les solucions comentades de 10 exàmens oficials a través d’un enllaç que trobaràs en cada examen quan hi accediu a través de ValenMàtic  o del menú desplegable ‘Proves oficials’.  La informació addicional per a cada pregunta i opció (a, b, c) es presenta 1) en forma d’enllaços externs a diccionaris, enciclopèdies i altres recursos i 2) en forma d’enllaços a fitxes de gramàtica pròpies.

Deixa un comentari