Substantiu i Adjectiu: Plural>Singular

Deixa un comentari