Xifres i Lletres

Amb poc més d’un any de vida, ValenLínia disposa de 80 proves oficials de valencià, que es distribuïxen en:

-24 proves del Superior (C1) x 91 preguntes = 2184 preguntes

-29 proves del Mitjà (C1) x 71 preguntes = 2059 preguntes

-14 proves de l’Elemental (B1) x 51 preguntes = 714 preguntes

-4 proves de Llenguatge dels Mitjans x 40 preguntes = 160 preguntes

-3 proves de Llenguatge Administratiu x 39 preguntes = 117 preguntes

-2 proves de Correcció de Textos x 7 preguntes = 14 preguntes

-1 prova de Coneixements Orals x 50 preguntes = 50 preguntes

 

Això fa un total de 5298 preguntes només en exàmens oficials; a banda, sabeu que hi ha al voltant de 3000 preguntes més en exercicis diversos.

Estem treballant perquè pugueu rebre les correccions i qualificacions dels exàmens amb els mateixos criteris que els de la JQCV, que es una demanda que ens feu sovint. Prompte en tindreu notícies.

 

Salut i bon estiu!

 

 

Deixa un comentari